Українська Асоціація Системної Сімейної Терапії

Про УАССТ

Українська Асоціація Системної Сімейної Терапії (УАССТ) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

УАССТ об’єднує громадян, спеціалістів, які займаються психологічною практикою, дослідженнями у сфері психології та психоаналізу, терапії сім’ї та інших осіб, які діють в Україні.

Головною метою УАССТ є:

 • сприяння розвитку сімейної терапії в Україні;
 • створення професійного співтовариства психологів;
 • розвиток та поширення психологічної культури та знань у галузі сімейної терапії;
 • задоволення та захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних – та інших спільних інтересів своїх членів;
 • сприяння розвитку фаху психології в Україні.

Головними завданнями УАССТ є:

 • об`єднання та координація зусиль фахівців-психологів з метою сприяння та розвитку сімейної терапії, зміцнення суспільного престижу сім’ї в Україні;
 • участь у формуванні молодого покоління фахівців у галузі психології, психотерапії та сімейної терапії;
 • сприяння професійній діяльності психолога, психотерапевта в установах, на підприємствах (об’єднаннях), в організаціях та галузях народного господарства України;
 • сприяння формуванню системного механізму співпраці фахівців-психологів та їх об`єднань з міністерствами, відомствами, управліннями, державними комітетами, науково-дослідними установами та профільними комітетами Верховної Ради України, міських та обласних рад та інших органів місцевого самоврядування;
 • представлення та захист інтересів своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ громадських та наукових об’єднаннях;
 • сприяння реабілітації та профілактиці, у підвищенні рівня надання сімейної терапії та допомоги, надання психологічної та соціальної допомоги;
 • налагодження та здійснення співпраці зі спеціалістами та фахівцями інших спеціальностей та їх об`єднаннями на усіх рівнях;
 • сприяння створенню на території України сучасної ефективної Національної Системи Сімейної Терапії.

Освіта

Українська Асоціація системної сімейної терапії, Інститут Фрактальної терапії у співпраці з Міжнародною Асоціацією Системної Сімейної Терапії (International Family Therapy Association (IFTA) втілює чотирирічний теоретико-супервізійний Курс, спрямований на отримання спеціалізації «Системна сімейна терапія» (ССТ).

Сертифікація:

Програма Курсу акредитована Міжнародною комісією з акредитації системної терапевтичної освіти (International Accreditation Commission for Systemic Therapy Education (IACSTE) та є складовою частиною стандарту для здобуття кваліфікації системного сімейного психотерапевта відповідно до міжнародних вимог професійних організацій:

Вимоги:

Базова вища освіта (психологічна, медична, педагогічна, філософська, соціальна робота).

Зміст Курсу:

 • Теорія – 540 годин
 • Методологія – 190 годин
 • Розвиток клінічних навичок (власний досвід) – 280 годин
 • Супервізія – 135 годин

 

Теоретичний блок:

 • Психологія сім’ї. Системний підхід до консультування і терапії.
 • Моделі системної сімейної психотерапії.
 • Розвиток особистості (здоров’я та патологія). Вплив сім’ї на розвиток особистості.
 • Психопатологія та дисфункціональні сімейні моделі. Системна теорія розвитку психопатології з позиції психіатрії. Еволюція симптому в системному підході.
 • Сімейна терапія. Сучасний досвід.
 • Методологія наукових досліджень проблем сім’ї.
 • Інтеракційна теорія (кібернетика І та ІІ порядку, теорія комунікації, процесуальна діагностика).
 • Етика в системній сімейній терапії.
 • Українська сім’я в умовах турбулентності.
 • Інтегративні процеси в контексті українських реалій (Фрактальна терапія).
 • Сімейна терапія. Просунутий курс. Світовий сучасний досвід.

Практичний блок:

 • Методи ведення терапевтичних інтерв’ю.
 • Навички терапії пар і сім’ї.
 • Форми системних інтервенцій.
 • Індивідуальна робота з власним досвідом.
 • Супервізії.

Організація Курсу:

 • 4 сесії на рік (по 5 днів)
 • По завершенню навчання – кваліфікаційна робота і сертифікація (на підставі чого УАССТ та Інститут Фрактальної терапії надає підтримку в подальшому отриманні Диплому міжнародного зразка)

Зарахування на Курс:

 1. Заповнення реєстраційної форми. Написання мотиваційного есе.
 2. Співбесіда.

Особливості Курсу:

 1. Теоретична складова за змістом та кількістю теоретичних годин відповідає вимогам Міжнародної комісії з акредитації системної терапевтичної освіти (International Accreditation Commission for Systemic Therapy Education (IACSTE), Міжнародної Асоціації Системної Сімейної Терапії (International Family Therapy Association (IFTA), Української Асоціації Системної Сімейної Терапії (УАССТ) та Інституту Фрактальної терапії (ІФТ).
 2. За умови виконання всіх кваліфікаційних вимог IACSTE, УАССТ, IFTA та ІФТ Інститут клопоче про отримання слухачем Диплому міжнародного зразка.
 3. Клінічна практика: ІФТ надає можливість набувати професійні навики роботи з сім’ями на базі Київського міського центра сім’ї «Родинний дім».
 4. В процесі навчання студенти:
 • беруть участь у заходах, що організовані та проводяться IFTA (інтенсиви, тренінги, конгреси, конференції тощо);
 • переглядають терапевтичні сесії у режимі онлайн, отримуючи широкий міжнародний досвід у представників напряму ССТ різних країн;
 • беруть супервізії у провідних фахівців IFTA.

Виникли питання – пишіть нам

Як стати членом УАССТ?

Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

Для вступу в УАССТ необхідно заповнити типову Анкету та сплатити членські внески.